Festival Indonesië 2020

De Republiek Indonesië

De geschiedenis vertelt ons dat de Nederlanders in Indonesië terecht kwamen via de specerijenhandel en de VOC. Indië, zoals het toen heette, was gedurende 147 jaar een Nederlandse kolonie. In 1945 werd de Republiek Indonesië uitgeroepen en na een onafhankelijkheidsstrijd kwam de overdracht van de soevereiniteit (uitgezonderd Westelijk Nieuw-Guinea ) aan Indonesië in 1949 tot stand. Mede door deze gemeenschappelijke geschiedenis voelen velen van ons verbinding met dit land. Iedereen kent de saté en nasi goreng van de Indonesische keuken en de gamelan muziek .

Indonesische mensen in Wageningen

Wageningen telt een relatief groot aantal Indonesische studenten, momenteel ongeveer 70. Zij hebben een eigen organisatie, de (landelijke ) PPI, afdeling Wageningen met een eigen dansgroep en een eigen food- groep. Vlak bij het centrum van Wageningen staat het Verpleeghuis Rumah Kita. Dit is  speciaal opgezet voor Indische en Molukse ouderen.  De taal, de gewoontes en de aankleding ademen de verbinding  met het moederland.

Tienduizenden eilanden met een gezamenlijke cultuur

Kaart van Indonesië

Het is op zich al verwonderlijk dat alle volken van dit 13.000 eilanden tellende land verbonden zijn gebleven en een eigen “Indonesische identiteit” hebben verworven en behouden!  De honderden talen en dialecten behoren tot dezelfde taalfamilie, en worden sinds de onafhankelijkheid overbrugd door het Bahasa Indonesia. Ook de Nederlandse taal kent veel Indische woorden, bijvoorbeeld “senang” (prettig, vredig).  Het geestelijk klimaat van de archipel vertoont een sterke mate van homogeniteit en er is een collectief levensbesef. Waarden als het wonder, het mysterie en de magie hebben er een belangrijke plaats en de mens stond en staat er voortdurend in levende gemeenschap met alles wat hem omringt, waaronder de natuur. De verschillende eilanden en volken heeft tot een grote variatie aan culturele uitingen geleid in bijvoorbeeld dans, muziek, verering van objecten (de kris), verering van voorouders en andere rituelen, literatuur en religie.

Een grote diversiteit aan culturele uitingen

Er zijn een aantal traditionele culturele uitingen die nog steeds het belangrijkst zijn. Op Java vinden we de traditionele Wayangvoorstellingen. Dit zijn toneelvoorstellingen met poppen, achter een doek. Op Bali vinden we de traditionele dansen, gamelanmuziek, schilder- en beeldhouwkunst. De oeroude batiktechniek wordt momenteel in Midden-Java voor schilderijen toegepast. Van het culturele erfgoed wekt de watervoorziening op Bali uit de 9e eeuw, genaamd Subak, onze nieuwsgierigheid.  Verder zijn de uitgebreide Indonesische keuken, de literatuur door Indonesische en Nederlandse schrijvers, de bouwkunst en de meer eigentijdse kunstuitingen als film en theater onderwerpen die we graag belichten.

Er is dus alle reden om in onze stad een aantal culturele waarden van dit land voor het voetlicht te brengen en de verbinding en beeldvorming  te verstevigen

Waarom Wageningen?

Masood Eslami, een inspirerende Wageninger staat aan de wieg van Stichting City of Cultures. Hij vormt met vier andere Wageningers de kerngroep voor dit festival.

Wageningen is een stad met internationale allure, vooral door de aanwezigheid van de WUR en zijn vele buitenlandse studenten. Een cultureel festival met een internationaal karakter kan de stad “aan”, zoals eerder is gebleken in 2018. Het kennismaken met een andere cultuur werkt vormend en inspirerend voor alle bezoekers en belangstellende Wageningers in het bijzonder.  Wageningen neemt de rol van gastheer op zich.

Er zijn meerdere partijen en personen in Wageningen die hier hun steun of bijdrage aan verlenen: de gemeente Wageningen in de persoon van burgemeester van Rumund, medewerkers en studenten van de  WUR, Schouwburg Junushoff, de bibliotheek,  Movie W, medewerkers van Rumah Kita, om maar enkele partijen te noemen.