Over Stichting City of Cultures Wageningen

Het doel van de stichting

Stichting City of Cultures Wageningen stelt zich ten doel internationale culturele activiteiten in Wageningen te organiseren en belangstellenden kennis te laten maken met de cultuur van een specifiek land. Na het festival over Iran in 2018 gaan we in 2020 de focus op Indonesië richten.

Voor informatie kunt u contact met ons opnemen. Dat kan door te mailen naar info@cityofcultures.com.

Bestuursleden: Ria, Grietje, Masood, Joke en Ziba
Van links naar rechts: Ria Wigt, Grietje Zeeman, Masood Eslami, Joke van Erkel en Ziba Nillan

Samenstelling van het bestuur

Het bestuur van de stichting Wageningen City of Cultures is samengesteld uit de volgende personen:

 • Masood Eslami voorzitter
 • Joke van Erkel, secretaris
 • Grietje Zeeman, penningmeester
 • Ziba Nillian, lid
 • Ria Wigt, lid

De bestuursleden aan het woord

We hebben verschillende commissies

De sponsorcommissie bestaat uit de volgende personen:

 • Ria Wigt, bestuurs- en commissielid
 • Jan Bakker, commissielid
 • Henk van der Linden, commissielid
Sponsor commissie City of Cultures
Van links naar rechts: Jan Bakker, Ria Wigt en Henk van der Linden

De kunstcommissie bestaat uit de volgende personen:

 • Joke van Erkel, bestuurs- en commissielid
 • Thea Vos, commissielid
 • Betsy Zaaier, commissielid
 • Birgit Pedersen, commissielid
Kunstcommissie City of Cultures
Van links naar rechts: Thea Vos, Betsy Zaaier, Brigit Pedersen, Joke van Erkel

De droomreiscommissie bestaat uit de volgende personen: 

 • Grietje Zeeman, bestuurs- en commissielid
 • Arian van Diermen, commissielid
 • Maria van Schaijik, commissielid
 • Erica Hoebe, commissielid
Droomreis commissie City of Cultures
Van links naar rechts: Arian van Diermen, Maria van Schaijik, Erica Hoebe

Bijgewerkt 11-6-2019