Stichting  Wageningen City of Cultures heeft de bescherming van uw persoonlijke gegevens, die we bewaren, hoog in het vaandel staan. Daarom willen we u graag informeren over hoe wij omgaan met uw gegevens.

Vanaf 25 mei 2018 moeten alle organisaties zich houden aan de nieuwe Europese privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In het verleden heeft u zich aangemeld als Vriend, Sponsor, voor een kaartje, of als meewerkende. Hiervoor heeft u diverse persoonlijke gegevens ingevuld op het aanmeldformulier of per mail. Deze gegevens worden door Stichting Wageningen City of Cultures alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft afgegeven.

Wilt u uw opgeslagen persoonsgegevens laten verwijderen, stuur dan een e-mail naar info@cityofcultures.com. Er wordt dan zorg gedragen voor het verwijderen van uw persoonsgegevens.

Naast het beschermen van uw persoonlijke gegevens moeten we ook toestemming vragen voor het gebruik van foto’s. Deze foto’s, waarvoor uw toestemming is gegeven, worden veelal gebruikt voor onze website, sociale media of voor een brochure. Wilt u bij nader inzien liever toch niet dat we foto’s waarop u staat afgebeeld gebruiken, meld dit dan middels een e-mail aan info@cityofcultures.com.

Meer informatie

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Wet bescherming persoonsgegevens op overheid.nl. [http://wetten.overheid.nl/BWBR0011468/2017-07-01]

De Autoriteit Persoonsgegevens [https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/] is toezichthouder op de Wet bescherming persoonsgegevens.

Opmaak 6-6-2018

Delen mag! Graag zelfs.