Jaarverslag Stichting City of Cultures Wageningen

Algemene gegevens

Stichting City of Cultures
KvK: 70288755
ANBI 
RSIN: 858238147
IBAN: NL11TRIO 0338873996 t.n.v. Stichting Wageningen City of Cultures
E-mail: info@cityofcultures.com
Wil u een gift doen aan onze stichting? En zo onze goede doelen steunen? Neem dan contact met ons op: info@cityofcultures.com. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. 

Geïnteresseerden kunnen onze jaarverslagen inzien. 
Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Delen mag! Graag zelfs.