Goede doelen Festival Colombia

Droomreis naar de Efteling
voor kansarme kinderen

City of Cultures Wageningen. Droomreis 2023 naar De Efteling met 8 bussen
De kinderen worden uitgezwaaid door Kinderburgemeester Seppe en burgemeester Floor Vermeulen (foto Nicole Pluim)

Ook in 2023 hebben we een droomreis georganiseerd voor kinderen met hun ouders, die daar anders niet de kans voor krijgen. Er gingen 17 bussen naar de Efteling. 

Wilt u een gift doen en zo onze goede doelen steunen?

Dat kan op het rekeningnummer van
City of Cultures
IBAN: NL11 TRIO 0338873996
Onder vermelding van Droomreis

U kunt ook contact met ons opnemen via: info@cityofcultures.com. De ANBI status is aangevraagd.

Steun voor Colombia

City of Cultures Wageningen

City of Cultures steunt meerdere goede doelen. Dit jaar is er aandacht voor een goed doel in Colombia. We zijn daar nog mee bezig. Jouw aanwezigheid tijdens het festival draagt direct bij aan een betere toekomst voor specifieke groeperingen in Colombia. 

Wilt je een gift doen en zo onze goede doelen steunen?

Dat kan op het rekeningnummer van
City of Cultures
IBAN: NL11 TRIO 0338873996
Onder vermelding van Rumah Aman

Of neem contact met ons op via: info@cityofcultures.com.

Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Delen mag! Graag zelfs.