Over Stichting City of Cultures Wageningen

Het doel van de stichting

City of Cultures Wageningen. Bestuur 2024

Stichting City of Cultures Wageningen stelt zich ten doel internationale culturele activiteiten te organiseren in Wageningen om zo belangstellenden kennis te laten maken met de cultuur van verschillende interessante landen. De stichting stelt zich mede ten doel, parallel aan het festival, maatschappelijke projecten te organiseren en te ondersteunen in Wageningen, die in het verlengde liggen van het thema(land) van het festival. In 2018 was dat Iran, in 2021 was dat Indonesië. 

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. Dat kan door te mailen naar info@cityofcultures.com

De samenstelling van het bestuur

Het bestuur van Stichting City of Cultuurs bestaat uit de volgende personen.

  • Masood Eslami, voorzitter
  • Dóra Lakner, secretaris
  • Grietje Zeeman, penningmeester
  • Ria Wigt, lid
  • Huub Savelkoul

Algemene gegevens

Stichting City of Cultures
KvK: 70288755
ANBI 
RSIN: 858238147
IBAN: NL11TRIO 0338873996 t.n.v. Stichting Wageningen City of Cultures
E-mail: info@cityofcultures.com
Geïnteresseerden kunnen onze jaarverslagen inzien. Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Wil u een gift doen aan onze stichting? En zo onze goede doelen steunen? Neem dan contact met ons op: info@cityofcultures.com. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. 

Droomreiscommissie

City of Cultures Wageningen. Droomreis commissie

De droomreiscommissie (2023) bestaat uit de volgende personen: (van links naar rechts) Grietje Zeeman, Dóra Lakner, Christiaan de Jong, Irini Boxma en Geert van Rumund.

Sponsor commissie

De sponsorcommissie voor 2024 moet nog worden samengesteld. U kunt uiteraard ook terecht bij een van onze bestuursleden: E-mail: info@cityofcultures.com

Kunstcommissie

De kunstcommissie voor 2024 moet nog worden samengesteld. Heeft u ideeën voor het festival? Neem dan contact op met een van onze bestuursleden. E-mail: info@cityofcultures.com

Delen mag! Graag zelfs.