Goede doelen Droomreis 2023

Droomreis naar de Efteling
voor kansarme kinderen

In Wageningen organiseren we ook in 2023 een dag naar de Efteling voor kinderen met hun ouders, die daar anders niet de kans voor krijgen.

Vanochtend vertrokken 450 ouders/verzorgers en kinderen in 8 bussen naar de Efteling. Deze fijne dag is bedoeld voor gezinnen die door wat voor reden dan ook niet vaak op vakantie kunnen gaan. Iedereen werd uitgezwaaid door Janne, loco-kinderburgemeester en Floor Vermeulen, burgemeester van Wageningen. Een groot aantal sponsoren hebben deze dag mogelijk gemaakt. 

Wilt u een gift doen en zo onze goede doelen steunen?

Dat kan op het rekeningnummer van
City of Cultures
IBAN: NL11 TRIO 0338873996
Onder vermelding van Droomreis

U kunt ook contact met ons opnemen via: info@cityofcultures.com. Stichting City of Cultures heeft een ANBI.

De droomreis voor 450 ouders/verzorgers en kinderen werd mede mogelijk gemaakt door: vele vrijwilligers, sponsoren en persoonlijke giften.

  • Diaconie Protestantse Gemeente Wageningen;
  • Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers;
  • RSG Pantarijn;
  • Stichting Belmondo Festival;
  • Wageningse Stichting Interkerkelijke Diaconale Activiteiten, fonds vakantiegeld delen kerken;
  • Stichting RK Jeugdbelang;
  • Steungroep Vluchtelingenwerk; Interservice Clubs;
  • Lions Vlub Wageningen;
  • Gemeente Wageningen,
  • vele privé giften.
Delen mag! Graag zelfs.