Droomreis naar de Efteling met 8 bussen

City of Cultures Wageningen. Droomreis 2023 naar De Efteling met 8 bussen

Droomreis 2023 naar de Efteling

In augustus 2023 gingen 8 bussen met 450 kinderen met hun ouders/verzorgers naar de Efteling. Deze droomreis was bedoeld voor mensen die wat voor reden ook niet in de gelegenheid zijn om op vakantie te gaan. City of Cultures, alle sponsoren en mensen met giften hebben dit mogelijk gemaakt. 

Sponsoren en giften Droomreis 2023

De droomreis voor 450 ouders/verzorgers en kinderen werd mede mogelijk gemaakt door: vele vrijwilligers, sponsoren en persoonlijke giften. Diaconie Protestantse Gemeente Wageningen; Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers; RSG Pantarijn; Stichting Belmondo Festival; Wageningse Stichting Interkerkelijke Diaconale Activiteiten, fonds vakantiegeld delen kerken; Stichting RK Jeugdbelang; Steungroep Vluchtelingenwerk; Interservice Clubs; Lions Vlub Wageningen; Gemeente Wageningen, vele privé giften. 

Delen mag! Graag zelfs.