Droomreis naar de Efteling

City of Cultures Wageningen. Droomreis commissie

Droomreis gaat door

Wageningen deelt geluk

Stad Wageningen 12 juli 2023

Op donderdag 17 augustus wordt voor de vierde keer het Droomreisje georganiseerd, een reis voor kinderen met hun ouders, die het niet gemakkelijk hebben. 

Natuurlijk horen bij deze groep uit Wageningen ook de kinderen met hun ouders van de AZC’s en uit Oekraïne. 

Burgemeester Floor Vermeulen en loco-kinderburgemeester Janne de Kanter gaan de kinderen uitzwaaien.

Het Droomreisje is een initiatief van de Stichting Wageningen City of Cultures. De stichting organiseert tweejaarlijks een internationaal Festival in Wageningen. 

In 2018 zijn, parallel aan het driedaagse Iran Festival en dankzij meerdere sponsors, twee Droomreisjes georganiseerd, met 150 en 120 kinderen met hun ouders. 

In verband met Corona werd het Indonesië festival, en daarmee het derde Droomreisje van 2020 naar 2021 verschoven en konden 300 kinderen met hun ouders op stap.

Door Ria Wigt en Masood Eslami

Belmondo Festival

City of Cultures Belmondo Festival Goede Doel

Dit jaar zou het derde festival van City of Cultures plaats vinden, maar omdat in deze zomer het Belmondo Festival georganiseerd werd, heeft de Stichting Wageningen City of Cultures haar festival verplaatst naar de zomer van 2024. 

Het Bestuur van het Belmondo Festival heeft het verzoek van Wageningen City of Cultures omarmd om een zetje te geven aan een extra Droomreisje in 2023. De opbrengst van het festical heeft het bestuur beschikbaar gesteld voor het Droomreisje 2023. 

Vele sponsoren

City of Cultures Sponsorloop voor het goede doel Droomreisje
Sponsorloop voor het goede doel

Het Belmondo Festival was een geweldig evenement. Het werd ondersteund door beide Rotaryclubs in Wageningen, de Soroptimisten Wageningen, de Lions club Wageningen en Renkum-Oosterbeek;  Vakopleiding Rijnijssel; Welkom in Wageningen; de Club van 100; Interservice, de gemeente Wageningen (kerstactie); de Regionale Scholengemeenschap Pantarijn (sponsorloop); het fonds Vakantiegeld Delen van de Wageningse Stichting Interkerkelijke Diaconale Activiteiten; RK Jeugdbelang; Vluchtelingenwerk; het COA; en privé donaties. Hierdoor is het vierde Droomreisje voor 450 kinderen en ouders mogelijk. 

Het is duidelijk dat Wageningen heel solidair is met elkaar. Dankzij de geweldige samenwerking kunnen weer vele kinderen met hun ouders genieten van een prachtige dag. Wageningen deelt geluk.

 

De nieuwe droomreis-commissie

City of Cultures Wageningen. Droomreis commissie
Droomreis commissie

De selectie en organisatie van de reis is in handen van de subcommissie Droomreisje van de Stichting Wageningen City of Cultures. Het bestuur van de Stichting wil Erica Hoebe, Maria van Schaijck en Arian van Diermen hartelijk bedanken voor hun inzet voor de afgelopen reizen. Daarnaast heten we de nieuwe droomreiscommissie (zie foto) van harte welkom. In de commissie zitten (van links naar rechts) Grietje Zeeman, Dóra Lakner, Christiaan de Jong, Irini Boxma en Geert van Rumund. 

Komt er nóg een droomreis?

Droomreis Efteling door City of Cultures in Wageningen

Deelname aan het Droomreisje gaat op uitnodiging en de selectie wordt gedaan in samenwerking met Solidez, de kerken, de scholen, het Leger des Heils, Vluchtelingen werk, Vluchtelingen onder Dak, Welkom in Wageningen en COA.

Na vier reisjes lijkt het erop dat dit prachtige initiatief een jaarlijkse gewoonte gaat worden. 

De Stichting Wageningen City of Cultures wil in augustus 2024 het Festival met thema Colombia organiseren, waarbij nog een Droomreisje voor zeker weer 450 kinderen met hun ouders in het voorzuitzicht komt! 

Dank aan iedereen!

De Stichting Wageningen City of Cultures dankt allen die in de afgelopen jaren en dit jaar onze mooie droom mede mede mogelijk maakten.

Delen mag! Graag zelfs.